История операций


 KrugLov  60295.00  
 lev1972  59569.60  
 SanSanich  36897.25  
 Kovrov69  21406.45  
 MFmonitor  16881.65  
 barsuk1977  14081.60  
 misterX  12507.50  
 VovaPutyN  11610.00  
 Pumba  10085.40  
 grizli  10036.00  
 viktor75  7344.25  
 ayratbiz  7306.70  
 McDak  6909.00  
 mmg74  6871.25  
 zanoza  5994.25  
 Sergei84  5831.45  
 lev1972  54323.30  
 KrugLov  47450.00  
 SanSanich  16370.25  
 mmg74  15738.40  
 Kovrov69  13586.55  
 barsuk1977  12340.00  
 misterX  10503.35  
 MFmonitor  9568.00  
 VovaPutyN  8200.00  
 grizli  7398.60  
 Pumba  6339.30  
 Sergei84  5885.20  
 McDak  5350.00  
 PROFMONEY  4975.00  
 viktor75  4919.75  
 zanoza  4623.30  
 PROFMONEY  195  
 mmg74  165  
 wwerbius  135  
 denver81  115  
 reks82  109  
 robot200  54  
 MonikTop  48  
 Zevc55  44  
 SZmonitor  43  
 annabux  41  
 airabull  34  
 MFmonitor  32  
 breeze  32  
 Wellmoney  29  
 MonikSerg  25  
 Bossmonit  19  
 Father  730.6 %  
 PROFMONEY  375.2 %  
 mmg74  229.1 %  
 vova11  174.0 %  
 MonikTop  172.7 %  
 SZmonitor  126.0 %  
 Topics  125.0 %  
 belkastic  125.0 %  
 Badikkuss  125.0 %  
 MonikSerg  109.5 %  
 Sergei84  100.9 %  
 lev1972  91.2 %  
 Valdano  90.3 %  
 Ulia  89.7 %  
 barsuk1977  87.6 %  
 whooisit  85.1 %