История операций


 lev1972  57815.60  
 KrugLov  51862.00  
 SanSanich  28011.10  
 Kovrov69  19192.00  
 MFmonitor  16881.65  
 barsuk1977  11944.10  
 misterX  11594.30  
 VovaPutyN  9949.75  
 Pumba  9153.90  
 grizli  9028.00  
 viktor75  6628.75  
 mmg74  6252.65  
 McDak  5885.70  
 ayratbiz  5726.30  
 zanoza  5377.75  
 Sergei84  5195.15  
 lev1972  40016.15  
 KrugLov  38200.00  
 SanSanich  15517.75  
 mmg74  11811.40  
 Kovrov69  10212.30  
 MFmonitor  9556.50  
 barsuk1977  9405.00  
 misterX  8572.85  
 grizli  6001.60  
 VovaPutyN  6000.00  
 Pumba  4928.55  
 Sergei84  4845.70  
 PROFMONEY  4230.00  
 McDak  4000.00  
 viktor75  3988.60  
 zanoza  3715.80  
 PROFMONEY  169  
 mmg74  165  
 wwerbius  135  
 denver81  115  
 reks82  109  
 robot200  54  
 MonikTop  47  
 Zevc55  44  
 SZmonitor  42  
 annabux  38  
 airabull  34  
 MFmonitor  32  
 breeze  32  
 Wellmoney  29  
 MonikSerg  24  
 Bossmonit  19  
 Father  587.0 %  
 PROFMONEY  319.0 %  
 mmg74  188.9 %  
 vova11  134.0 %  
 MonikTop  134.0 %  
 Topics  125.0 %  
 belkastic  125.0 %  
 Badikkuss  125.0 %  
 MonikSerg  100.1 %  
 Sergei84  92.2 %  
 SZmonitor  89.5 %  
 mohamedabo  83.3 %  
 aleksey159  83.3 %  
 Valdano  81.4 %  
 barsuk1977  78.7 %  
 Ulia  75.8 %